Lịch sử

Lịch sử
Lịch sử
Lương của học sinh thời xưa

Thời xưa, lương của học sinh (giám sinh Quốc Tử Giám) được Nhà nước đài thọ, chu cấp ...

Lịch sử
Lịch sử
Vua Duy Tân và những bến nước

Cuộc đời vị vua yêu nước Duy Tân để lại trong tâm thức Huế nhiều ký ức đẹp; trong đó,...

Lịch sử
Lịch sử
Bản quảng cáo hiệu ảnh đầu tiên

Là một văn quan tài năng, hoạn lộ gắn liền nhiều vị trí, nhiều vùng đất, nổi tiếng th...

Lịch sử
Lịch sử
Thú ngao du của các vị vua Việt

Thời phong kiến, đất đai trong nước không chỗ nào không của nhà vua, vua muốn đến đâu...

Lịch sử
Lịch sử
Chuyện bí mật trong cung đình thời vua Khải Đ...

Sau lễ chúc mừng sinh nhật lần thứ bốn mươi (1), sức khỏe của vua Khải Định (KĐ) càng...

Lịch sử
Lịch sử
TUYỂN CHỌN VÀ CHẾ ĐỘ CỦA QUAN LẠI DƯỚI THỜI ...

Từ thời chúa Nguyễn Hoàng cho đến chúa Nguyễn Phúc Chu đã làm rất tốt công việc tuyển...

Lịch sử
Lịch sử
NHỮNG VUA ĐẦU TRIỀU NGUYỄN VỚI HOẠT ĐỘNG CỨU ...

Triều Nguyễn đã phát huy truyền thống của ông cha để lại là luôn xem trọng biển đảo. ...

Lịch sử
Lịch sử
Số phận ít biết về các phi tần, cung nữ bị th...

Trừ trường hợp được vua ban hôn hoặc trốn khỏi cung khi có biến loạn; phần lớn những ...

Ours partners