Lịch sử

Lịch sử
Lịch sử
Độc đáo thú tiêu khiển dịp Tết của vua chúa t...

Tết Nguyên đán là lễ quan trọng nhất trong năm. Theo đó, các vua chúa Việt có những q...

Lịch sử
Lịch sử
Ngày xưa đo thời tiết thế nào?

Việc làm lịch, đo thời tiết đã có từ thời xa xưa, nhất là khi con người bắt đầu nền v...

Lịch sử
Lịch sử
Nghĩ về danh xưng Huế của tôi

Vào cuối tháng 12 âm lịch năm Ất Hợi (1635), khi ấy dương lịch đã qua năm 1636, chúa ...

Lịch sử
Lịch sử
Quy định 'tả văn, hữu võ' có từ khi nào?

Ít người biết rằng, vua Gia Long quy định ngược lại, đến đời con của ông là vua Minh ...

Lịch sử
Lịch sử
Những chiếc vạc đồng thời chúa Nguyễn dùng để...

Vạc đồng thời chúa Nguyễn (10 chiếc đúc dưới thời Hiền vương Nguyễn Phúc Tần) tượng t...

Lịch sử
Lịch sử
Lương của học sinh thời xưa

Thời xưa, lương của học sinh (giám sinh Quốc Tử Giám) được Nhà nước đài thọ, chu cấp ...

Lịch sử
Lịch sử
Vua Duy Tân và những bến nước

Cuộc đời vị vua yêu nước Duy Tân để lại trong tâm thức Huế nhiều ký ức đẹp; trong đó,...

Lịch sử
Lịch sử
Bản quảng cáo hiệu ảnh đầu tiên

Là một văn quan tài năng, hoạn lộ gắn liền nhiều vị trí, nhiều vùng đất, nổi tiếng th...

Ours partners