Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trong trạng thái bình thường mới

Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trong trạng thái bình thường mới

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế vừa cho ra mắt Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trong trạng thái bình thường mới.

Đây là những Quy định mang tính chuẩn mực nhằm định hướng hành vi, thái độ, thói quen, cách thức ứng xử văn minh của tổ chức và cá nhân khi tham gia các hoạt động du lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hãy cùng nhau thực hiện bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trong trạng thái bình thường mới để có một kỳ nghỉ an toàn, những trải nghiệm đáng nhớ tại Huế nhé!

visithue.vn

Related News

Bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh
Bộ quy tắc ứng xử
Bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch trên địa b...

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế ban hành Bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉ...

Ours partners